Allmänt om klockor

Allmänt om klockorJu mer tiden går desto mer viktig blir tiden. Troligen kollar vi mer på klockan nu än någonsin förut och det är allt viktigare att komma i tid, att hålla tidsgränser och vi är än mer beroende av att tidsplaner hålls än någonsin tidigare – detta gör också att klockan behövs. Trots detta köps det färre och färre klockor och det är inte alls lika vanligt att se personer med armbandsur eller fickur som tidigare.

Detta beror givetvis på att klockan är integrerad i olika produkter, framför allt mobiltelefonen, men också datorn och andra enheter. På datorn är klockan ständigt närvarande för de flesta användare och det krävs inte mer än en liten glimt i nedre eller övre hörnet för att hålla koll på vilken tid på dagen det är. En övergång som har skett senaste tiotal åren är att de analoga klockorna har blivit allt ovanligare.

En del människor har dyskalkyli, vilket ofta innebär ett problem med att tolka klockan, framför allt den analoga klockan. Dessa personer är nog glada att digitaluren har tagit över. Även för den som inte har denna diagnos kan analoga klockan vara förvirrande och ta lite längre tid att tolka utifrån och formulera i ord. Alla språk har olika sätt att beskriva klockan, vilket kan vara förvirrande när du pratar med någon från en annan kultur eller på ett annat språk.

Klockan kan komma i alla de skepnader, från armbandsuret till de små siffrorna i hörnet av dataskärmen som nämndes tidigare. Andra typer av klockor är till exempel moraklockan och soluret, som ju har inspirerat utformandet av den analoga klockan vi har idag. Egentligen kan du visa klockan på otroligt många sätt och det finns många varianter, som binära klockor med binära tal istället för det nummersystem vi använder. Att vi delar upp dagen i 24 timmar, 60 minuter och 60 sekunder är bara en konvention som har utformats genom årens lopp.