Ju mer tiden går desto mer viktig blir tiden. Troligen kollar vi mer på klockan nu än någonsin förut och det är allt viktigare att komma i tid, att hålla tidsgränser och vi är än mer beroende